Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau? * A.Hịch được viết bằng văn xuôi B.Hịch được viết bằng văn vần C.Hịch được viết bằng văn biền ngẫu D.Hịch c

Question

Nhận xét nào đúng trong các nhận xét sau? *
A.Hịch được viết bằng văn xuôi
B.Hịch được viết bằng văn vần
C.Hịch được viết bằng văn biền ngẫu
D.Hịch có thể viết bằng văn xuôi ,văn vần hoặc văn biền ngẫu.

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-07-24T01:12:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:14:04+00:00

  Đáp án đúng là: D. Hịch có thể viết bằng văn xuôi ,văn vần hoặc văn biền ngẫu.

  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!

  0
  2021-07-24T01:14:20+00:00

  đáp án:

  D.Hịch có thể viết bằng văn xuôi ,văn vần hoặc văn biền ngẫu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )