Nhận xét nào sau đây không đúng về phân tử, nguyên tử ? A: Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại B: Phân tử, nguyên tử có kích thước vô cùng

Question

Nhận xét nào sau đây không đúng về phân tử, nguyên tử ?
A:
Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại
B:
Phân tử, nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ bé
C:
Các phân tử, nguyên tử liên kết với nhau thành khối, không có khoảng cách
D:
Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất

in progress 0
Gabriella 1 tháng 2021-11-04T05:26:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:28:04+00:00

  Đáp án: c 

   

   

  0
  2021-11-04T05:28:22+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Nhận xét nào sau đây không đúng về phân tử, nguyên tử ?

  A: Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại

  B: Phân tử, nguyên tử có kích thước vô cùng nhỏ bé

  C: Các phân tử, nguyên tử liên kết với nhau thành khối, không có khoảng cách

  D: Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )