Nhận xét nào sau đây không đúng về tác phẩm trữ tình? Trong tác phẩm trữ tình có thể có yếu tố tự sự và miêu tả. Trong tác phẩm trữ tình có sự xuất hi

Question

Nhận xét nào sau đây không đúng về tác phẩm trữ tình?
Trong tác phẩm trữ tình có thể có yếu tố tự sự và miêu tả.
Trong tác phẩm trữ tình có sự xuất hiện của nhân vật trữ tình tác giả.
Tác phẩm trữ tình chỉ dùng lối bày tỏ trực tiếp tình cảm, cảm xúc.
Ngôn ngữ trong tác phẩm trữ tình thường giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm.

in progress 0
Savannah 3 tháng 2021-09-19T18:28:44+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:30:29+00:00

  Nhận xét nào sau đây không đúng về tác phẩm trữ tình?

  Trong tác phẩm trữ tình có thể có yếu tố tự sự và miêu tả.

  Trong tác phẩm trữ tình có sự xuất hiện của nhân vật trữ tình tác giả.

  Tác phẩm trữ tình chỉ dùng lối bày tỏ trực tiếp tình cảm, cảm xúc.

  Ngôn ngữ trong tác phẩm trữ tình thường giàu hình ảnh, giàu sức gợi cảm.

  0
  2021-09-19T18:30:31+00:00

  Nhận xét nào sau đây không đúng về tác phẩm trữ tình?

  → Chọn ý 2 : Trong tác phẩm trữ tình có sự xuất hiện của nhân vật trữ tình tác giả.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )