Nhận xét ngắn gọn những thành tựu mà nhân dân cuba đã đạt được trong công cuộc xây dựng (CNXH) đất nước Giúp em với ạ

Question

Nhận xét ngắn gọn những thành tựu mà nhân dân cuba đã đạt được trong công cuộc xây dựng (CNXH) đất nước
Giúp em với ạ

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-09-07T08:08:01+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T08:09:42+00:00

    + xây dựng được một nền công nghiệp với hệ thống cơ cấu các ngành hợp lí 

    + một nền nông nghiệp đa dạng 

    + giáo dục , y tế , văn hóa và thể thao phát triển mạnh mẽ , đạt trình độ cao của thế giới

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )