Nhận xét: nhiệt độ của Hà Nội: TBĐ trang8/9 -nhiệt độ tháng cao nhất? -nhiệt độ tháng thấp nhất? -Biên độ nhiệt năm? Nhận xét : lượng mưa của Hà Nội

Question

Nhận xét: nhiệt độ của Hà Nội: TBĐ trang8/9
-nhiệt độ tháng cao nhất?
-nhiệt độ tháng thấp nhất?
-Biên độ nhiệt năm?
Nhận xét : lượng mưa của Hà Nội
-những tháng mưa nhiều?
-Những tháng mưa ít?
-lượng mưa trung bình năm?
Kết luận :Hà Nội thuộc kiểu môi trường gì?
Chỉ cần trả lời những câu hỏi thôi
Sẽ cho câu trả lời hay nhất và 5sao+cảm ơn

in progress 0
Eva 4 tuần 2021-08-12T02:45:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:47:06+00:00

  Nhận xét nhiệt độ của Hà Nội 

  -30°C

  -16°C

  -14°C

  Nhận xét lượng mưa của Hà Nội 

  -5,6,7,8,9,10

  -1,2,3,4,11,12

  -1724mm

  -MT nhìn nhiệt đới gió mùa 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )