Nhân xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước đông nam á ( cam pu chia, phi lip pin, lào, thái lan)

Question

Nhân xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các nước đông nam á ( cam pu chia, phi lip pin, lào, thái lan)

in progress 0
Skylar 3 tháng 2021-09-12T09:58:09+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-12T09:59:43+00:00

    Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi:-Cơ cấu kinh tế các vùng Đông Nam Á đang thay đổi theo xu hướng công nghiệp hóa, phát triển các ngành sản xuất hàng hóa, sản xuất được các mặt hàng sản xuất công nghiệp chính xác, cao cấp-Sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế của các quốc gia có sự thay đổi rã rệt, phản ánh qua quá trình công ngiệp hóa các nước, phần đóng góp của nông nghiệp vào GDP giảm, còn của công nghiệp và dịch vụ tăn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )