Nhận xét thể chế dân chủ cổ đại phương tây

Question

Nhận xét thể chế dân chủ cổ đại phương tây

in progress 0
Madeline 57 phút 2021-09-12T12:14:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:16:00+00:00

  – Hơn 30 vạn công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước

  – Người ta không chấp nhận có vua

  – Bầu 10 viên chức điều hành công việc và cũng có nhiệm kì 1 năm

  – Viên chức có thể tái cử nếu được bầu

  – Hằng năm, mọi công dân họp một lần ở quảng trường, nơi ai cũng được phát biểu và biểu quyết những việc lớn của quốc gia

  #Xin hay nhất + 5sa0 + 1 tym

  #Rinn

  0
  2021-09-12T12:16:18+00:00

  XIN HAY NHẤT Ạ

  Có hơn 30000 người là công dân A-ten, có tư cách và có quyền công dân. Khoảng 15000 kiều dân (dân nơi khác đến ngụ cư) được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân. Có khoảng 300000 nô lệ không có quyền hành, là tải sản riêng của chủ nô.

  Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn nắm trong tay quyền lực của xã hội. Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt.

  => Hình thành thể chế dân chủ. Hơn 30000 công dân họp thành Đại hội công dân, bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )