Nhận xét tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất

Question

Nhận xét tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-11-17T01:00:09+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T01:01:25+00:00

  Bạn tham khảo nhé:

  Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất:

  -Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thụôc địa giữa các nuớc đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền

  – Là cuộc chiến tranh xâm luợc và cuớp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phương

  – Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến

  0
  2021-11-17T01:01:29+00:00

  Tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất:

  – Là cuộc chiến tranh nhằm tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc, chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.

  – Là cuộc chiến tranh xâm lược và cướp đọat lãnh thổ, thuộc địa đối phương.

  – Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa cả 2 phe tham chiến.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )