nhận xét tình hình sinh tử gia tăng dân số tự nhiên của 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển

Question

nhận xét tình hình sinh tử gia tăng dân số tự nhiên của 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển

in progress 0
Julia 1 năm 2021-09-20T14:41:19+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:42:50+00:00

  – So sánh dân số:

  + Số người dưới độ tuổi lao động (0 – 14 tuổi) ở các nước đang phát triển lớn chiếm 32%, trong khi đó nhóm nước phát triển chỉ chiếm 17%. Số người trên độ tuổi lao động (trên 65 tuổi) ở nhóm nước đang phát triển lại thấp hơn chỉ 5% trong khi nhóm nước phát triển là 15%.

  + Số người trong độ tuổi lao động (15 – 64 tuổi) cả 2 nhóm nước đều cao, tuy nhiên nhóm nước đang phát triển thấp hơn một chút. Nhưng nguồn lao động bổ sung của nhóm nước đang phát triển cao hơn, nên xu thế trong tương lai số người trong độ tuổi lao động của nhóm nước đang phát triển sẽ tăng lên nhanh chóng.

  0
  2021-09-20T14:42:57+00:00

  NƯỚC PHÁT TRIỂN : tỉ lệ sinh tăng vào đầu thế kỉ XIX, nhưng đến cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX giảm rất nhanh ; tỉ lệ tử giảm rất nhanh đến giữa thế kỉ XX, sau đó ổn định lại và có tăng trong giai đoạn 1980-2000. Gia tăng dân số tự nhiên tăng nhanh trong giai đoạn 1800-1850, nhưng giảm nhanh vào giai đoạn 1850-2000.

  ĐANG PHÁT TRIỂN:
  – các nước đang phát triển : tỉ lệ sinh cao và giữ ổn định trong một thời gian dài từ 1800 đến 1950, sau đó giảm mạnh vào giai đoạn 1950-2000 nhưng vẫn ờ mức cao ; tỉ lệ tử giảm rất nhanh ; gia tăng dân số tự nhiên tăng nhanh và dẫn tới bùng nổ dân số từ những năm 1950 đến 2000.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )