Nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới qua các giai đoạn và giải thích

Question

Nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới qua các giai đoạn và giải thích

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-08-11T04:06:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:07:43+00:00

  Nhận xét:

  – Dân số trên thế giới tăng lên liên tục trong giai đoạn 1804 – 1999 (từ 1 tỉ người lên 6 tỉ người).

  – Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn.

  + Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: Thời gian có thêm 1 tỉ người rút ngắn từ 123 năm xuống 32 năm,  15 năm, 13 năm và 12 năm.

  + Thời gian dân số tăng gấp đôi cũng ngày càng rút ngắn từ 123 năm xuống còn 47 năm.

  – Nhận xét chung: Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn, tốc độ gia tăng nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX. Nguyên nhân là do chiến tranh chấm dứt, mức chết của trẻ em giảm nhanh nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong khi mức sinh tuy có giảm nhưng chậm hơn nhiều.

  0
  2021-08-11T04:08:28+00:00

  Nhận xét:

  – Dân số trên thế giới tăng lên liên tục trong giai đoạn 1804 – 1999 (từ 1 tỉ người lên 6 tỉ người).

  – Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn.

  + Thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: Thời gian có thêm 1 tỉ người rút ngắn từ 123 năm xuống 32 năm,  15 năm, 13 năm và 12 năm.

  + Thời gian dân số tăng gấp đôi cũng ngày càng rút ngắn từ 123 năm xuống còn 47 năm.

  – Nhận xét chung: Quy mô dân số thế giới ngày càng lớn, tốc độ gia tăng nhanh, đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX. Nguyên nhân là do chiến tranh chấm dứt, mức chết của trẻ em giảm nhanh nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng trong khi mức sinh tuy có giảm nhưng chậm hơn nhiều.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )