Nhận xét về biện pháp của Mĩ để thoát khỏi sự khủng hoảng kinh tế

Question

Nhận xét về biện pháp của Mĩ để thoát khỏi sự khủng hoảng kinh tế

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-16T05:28:10+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:29:52+00:00

  Nhận xét:

  -Chính sách của Ru – dơ – ven hợp lý

  – Kịp thời và có hiệu quả→ Ru – dơ – ven có tới 4 năm nhiệm kỳ nước Mỹ

  -Giải quyết được 1 số vấn đề cơ bản của Mỹ trong giai đoạn khủng hoảng

  =>> Chúc bạn hok tốt , xin cltn về cho nhóm ạ 

  0
  2021-08-16T05:30:09+00:00

  -Mĩ đã thực hiện chính sách mới do tổng thống Ru-dơ-ven đặt ra nhằm nâng cao vai trò của nhà nước trong đời sống xã hội,thực hiện các biện pháp giải quyết nạn thất nghiệp..

  +Đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng

  +Giải quyết phần nào khó khăn cho người lao động

  +Góp phần duy trì chế độ dân chủ tư sản

  $Hay nhất$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )