nhận xét về chiến lược, chiến thuật đánh quân Thanh của Quang Trung

Question

nhận xét về chiến lược, chiến thuật đánh quân Thanh của Quang Trung

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-21T01:20:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:22:06+00:00

  Nét đặc sắc trong nghệ thuật “đánh nhanh, thắng nhanh” của người Anh hùng “áo vải cờ đào” Quang Trung – Nguyễn Huệ trong cuộc chiến tranh chống quân Thanh (1788-1789) đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn (4-1975) kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; góp phần làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân Việt Nam; rất cần được tiếp tục nghiên cứu.

  0
  2021-07-21T01:22:16+00:00

  -Nhận xét
   ` –>`Chiến lược của quan trung là 1 một chiến lược hay  Cách đánh giặc này rất độc đáo và kĩ lưỡng
   Chiến thuật rất hay dùng nhiều đạo quân đánh vào quân địch  và chiến thuật kĩ lường  và tiêu biểu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )