Nhận xét về chiều dòng điện và chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do?

Question

Nhận xét về chiều dòng điện và chiều dịch chuyển có hướng của các electron tự do?

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-14T08:03:48+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T08:05:12+00:00

  Dòng điện là dòng chuyển dịch có hướng của các hạt mang điện.

   

  0
  2021-10-14T08:05:30+00:00

  Đáp án:

   Chiều dòng điện chạy từ cực dương qua dây dẫn đến các thiết bị điện sau đó đến cực âm của nguồn điện. 

  Các electron tự do dịch chuyển từ cực âm qua qua cực dương của nguồn điện.  Ngược lại so với quy ước của dòng điện

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )