nhận xét về cuộc kháng chiến của nhân dân trong 2 lần thực dân pháp đưa quân đánh chiếm

Question

nhận xét về cuộc kháng chiến của nhân dân trong 2 lần thực dân pháp đưa quân đánh chiếm

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-08-07T20:05:16+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:06:25+00:00

  Chiến thắng Cầu Giấy (21/12/1873) của nhân dân Hà Nội làm cho tinh thần quân Pháp hoang mang, run sợ, nhân dân phấn khởi.

  Cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1884) Từ chống ngoại xâm đến kết hợp chống ngoại xâm và phong kiến.

  kháng chiến của nhân dân ta từ 1858 đến 1874 Phong trào đấu tranh của nhân dân không giảm sút mà liên tục dâng cao và lan rộng.

  0
  2021-08-07T20:06:44+00:00

  +Trong 2 trận đánh cầu Giẫy lẫy lừng của người dân Việt Nam,tinh thần kháng chiến của nhân dân là:

  -Yêu nước,căm thù quân Pháp tột độ

  -Phản đối triều đình về sự suy yếu,luôn muốn cầu hòa quân Pháp

  =>Những người yêu nước cùng nhân dân,quân đội dã đánh bại Pháp một cách căm thù,tạo tiếng vang lớn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )