Nhận xét về mưu đồ của pháp khi chuyển kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc tiến chắc

Question

Nhận xét về mưu đồ của pháp khi chuyển kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh thành đánh chắc tiến chắc

in progress 0
Eden 1 tháng 2021-07-28T14:02:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T14:03:47+00:00

  Khi thua ở Đà Nẵng nên chúng bt ko thể thắng nc ta bằng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh dc nên chúng đã nghĩ ra 1 chiến thuật khác để đánh thắng nc ta dựa vào kiến thức tìm hiểu nc ta và bt chỉ có chiến thật đánh chắc tiến chắc thì mới đánh lại nc ta

  →Mưu đồ rất thông minh

  0
  2021-07-28T14:04:36+00:00

  $#Dino$

  Nhận xét:

  +Âm mưu của quân Pháp là cực kì có mưa đồ,chúng đã biết về tinh thân cảnh giác và chế độ phòng ngự của chúng ta

  +Lợi dụng việc tìm hiểu sâu sắc,pháp chọn ra chiến thuật vô cùng thích hợp

  +Chúng đánh chắc vì có vũ khí mạnh,tuy thế vẫn không thể lơ là vì trình đọ thông minh của nước ta

  +Pháp nghĩ không có gì phải vội mà cẩn thận để chiếm được hoàn toàn nước ta

  `to` Kế hoạch vô cùng thông minh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )