Nhận xét về những thành tựu các nhân loại trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật văn hóa nghệ thuật ở các giai đoạn cuối thế kỉ 18 đến TK19 và đầu TK20

Question

Nhận xét về những thành tựu các nhân loại trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật văn hóa nghệ thuật ở các giai đoạn cuối thế kỉ 18 đến TK19 và đầu TK20

in progress 0
Ivy 14 phút 2021-09-11T12:16:50+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T12:18:03+00:00

    Những thành tựu các nhân loại trong các lĩnh vực khoa học kĩ thuật văn hóa nghệ thuật ở các giai đoạn cuối thế kỉ 18 đến TK19 và đầu TK20 có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp con người khám phá ra năng lượng vô tận của thiên nhiên , nâng cao đời sống có ý nghĩa trong y học ,giải quyết được các vấn đề trong nông nghiệp .Tuy nhiên vẫn có nhiều hạn chế :Tạo ra vũ khí hủy diệt đi ngược lại với tự nhiên , ôi nhiễm môi trường ,……..

    Xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )