Nhận xét về phong trào vũ trang chọ pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ xix

Question

Nhận xét về phong trào vũ trang chọ pháp của nhân dân ta cuối thế kỷ xix

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-10-04T06:29:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:30:50+00:00

  *Nhận xét:

  -Lực lượng lãnh đạo xuất thân từ văn thân,sĩ phu

  -Tầng lớp tham gia đông đảo là tầng lớp nông dân

  -Bị chi phối bởi tư tưởng của phong tào Cần Vương(Phong kiến)

  -Thất bại do sự non kém,chưa có kinh nghiệm,chưa có tổ chức

  -Mặc dù thất bại nhưng cũng làm tiêu hao lực lượng địch

  Answer by TriLeCongTri

  chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!

  0
  2021-10-04T06:31:29+00:00

   Lãnh đạo khởi nghĩa đều xuất thân từ các văn thân, sĩ phu, quan lại yêu nước.

  – Lực lượng tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân , nhất là nông dân (có cả đồng bào dân tộc thiểu số).

  – Các cuộc khởi nghĩa bị chi phối bởi tư tưởng phong kiến, không phát triển thành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn quốc.

  hk bt có đúng hk

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )