nhận xét về sự phân bố dân cư của Nam Á. Tập trung đông ở đâu? thưa thớt ở đâu? Giải thích cần gấp

Question

nhận xét về sự phân bố dân cư của Nam Á. Tập trung đông ở đâu? thưa thớt ở đâu? Giải thích cần gấp

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-08-14T20:16:23+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:18:13+00:00

  Tập trung ở các vùng công nghiệp nặng nguyên nhân do có điều kiện sống thuận lợi và tiện nghi và các vùng ven biển do có vùng phoi sa bù đắp màu mỡ thích hợp cho việc trồng cây nông nghiệp hoặc lương thực các vùng thưa dân là vùng núi cao nguyên nhân do điều kiện sống và kinh tế khó khăn

  0
  2021-08-14T20:18:18+00:00

  @tranminhhieu334

  – Sự phân bố dân cư của Nam Á không đều, dân cư tập trung đông ở các vùng đồng bằng và các khu vực có lượng mưa lớn như: đồng bằng sông Hằng, dải đồng bằng ven biển chân dãy Gát Tây và Gát Đông, khu vực sườn nam Hi-ma-lay-a.

  – Tập trung đông ở đồng bằng Ấn Hằng, ĐB ven biển chân núi Gát Đông , Gát tây, sườn nam dãy Hymalaya, Vì địa hình đồng bằng, khí hậu mưa nhiều thuận lợi cho sản xuất sinh hoạt.

  – Dân thưa ở sâu trong nôi địa, trên sơn nguyên Đê Can, vùng núi, trong hoang mạc, vì nơi này có địa hình hiểm trở, khí hậu khô hạn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )