Nhận xét về thanh phần chủng tộc ở Trung Mĩ?

Question

Nhận xét về thanh phần chủng tộc ở Trung Mĩ?

in progress 0
Valentina 17 phút 2021-09-08T13:34:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:35:28+00:00

  Nhận xét về thanh phần chủng tộc ở Trung Mĩ?

  ở đây có nhiều thnahf phânf chungrtoocj vì trước đây là dân tộc sinh sống rồi các nước đổ xô và dây

  có đa dạng thành phần như : người anh -điêng , da đen, da trắng , da vàng

  0
  2021-09-08T13:35:36+00:00

  thành phần chủng tộc ở Trung Mĩ rất đa dạng. trc kia chỉ có người da đỏ sinh sống họ thuộc chủng tộc môn-gô-lô-ít cổ. sau đó khi các nước châu âu phát triển họ cần nh tài nguyên nên họ tìm và phát hiện nh cuộc phát kiến mới, trong đó có Tân thế giới( châu mĩ) rồi nhiều nước khác đã di cư sang vì thế nên ở châu mĩ đã có đủ các thành phần chủng tộc trên thế giới

  chúc bn hok tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )