nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý ?

Question

nhận xét về tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý ?

in progress 0
Vivian 2 tuần 2021-11-24T14:52:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T14:54:09+00:00

  Ngày càng chật chẽ ;vua càng ngày càng lớn mạnh

  0
  2021-11-24T14:54:32+00:00

  Nhận xét: Tổ chức bộ máy nhà nước ngày càng chặt chẽ, mọi quyền lực của Vua ngày càng lớn mạnh.

  (by khanhvan6)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )