nhân ngày quốc tế thiếu nhi, một cửa hàng giảm giá 10% so với giá định bán nhưng vẫn lãi 12,5% so với vốn . Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi bao

Question

nhân ngày quốc tế thiếu nhi, một cửa hàng giảm giá 10% so với giá định bán nhưng vẫn lãi 12,5% so với vốn . Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi bao nhiêu % so với tiền vốn

in progress 0
Ivy 5 phút 2021-09-10T03:02:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:03:20+00:00

  Đáp án:

  25%

  Giải thích các bước giải:

  Giả sử giá bán ban đầu là 100%

  Sau khi giảm giá 10% còn là:

  100% – 10% = 90%

  Giả sử 90% là 100% giá mua

  Nên giá bán là :

  100% + 12,5% = 112,5%

  Nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi là ;

  (112,5% : 90%) – 100% = 25%

  0
  2021-09-10T03:03:38+00:00

  Giả sử giá vốn của cửa hàng là 100%, khi đó giá bán khi lãi 10% bằng:

                     100% + 10% = 110% (giá vốn)

  Giá bán khi giảm 12,5% so với giá bán định bán khi không giảm thì bằng:

                     100% – 12,5% = 87,5% (giá bán)

  Giá bán so với giá vốn thì bằng:

                     110% : 87,5% = 125,71%

  Vậy nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi:

                     125,71% – 100% = 25,71% (so với tiền vốn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )