Nhận ra khoáng sản Mỏ khoáng sản nội sinh. Thời gian hình thành của các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh

Question

Nhận ra khoáng sản Mỏ khoáng sản nội sinh. Thời gian hình thành của các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-08-24T20:30:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:31:10+00:00

  – Mỏ khoáng sản là nơi tập trung nhiều khoáng sản.

  + Mỏ nội sinh là mỏ được hình thành do nội lực: phun trào mắc ma và đưa lên gần mặt đất thành mỏ.

  Ví dụ: đồng, chì, kẽm, thiếc, vàng, bạc…

  + Mỏ ngoại sinh là mỏ được hình thành do quá trình ngoại lực: quá trình phong hóa, tích tụ vật chất.

  Ví dụ: than, cao lanh, đá vôi…

  – Vấn đề đặt ra: Cần khai thác, sử dụng khoáng sản một cách hợp lí, tiết kiệm và hiệu quả.

  ỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh có quá trình hình thành khác nhau:
  –     Mỏ nội sinh là mỏ khoáng sản được hình thành trong quá trình phun trào mác ma (núi lửa), hoặc do mác ma được đẩy lên gần bề mặt đất. Vì thế, chúng thường ở những nơi có đá mác ma lộ ra ngoài mặt đất hoặc ở gần mặt đất.
  –    Mỏ ngoại sinh là mỏ khoáng sản được hình thành do sự lắng đọng vật chất ở những chỗ trũng hoặc do phong hoá đá xảy ra trong thời gian dài ở trên bề mặt đất. Vì vậy, chúng có quan hệ nhiều với loại đá trầm tích và thường có trong các lớp đá trầm tích.

                                                           THAM KHẢO

  0
  2021-08-24T20:32:04+00:00

  Mỏ khoáng sản là: những nơi tập trung nhiều khoáng sản

  Mỏ nội sinh là: những khoáng sản được hình thành do mắc ma rồi được đưa lên mặt đất như: đồng, chì, kẽm,…

  Mỏ ngoại sinh là: những khoáng sản được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trũng cùng với các loại đá trầm tích như: than, cao lanh, đá vôi,…

  Thời gian hình thành mổ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh là: đều được hình thành trong một thời gian dài kéo dài đến hàng vạn, hằng trăm triệu năm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )