Nhân tố sinh thái là A: Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của mt B: tất cả các yếu tố của mt C: các yếu tố của mt ảnh hưởng guán tiếp nên cơ thể sin

Question

Nhân tố sinh thái là
A: Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của mt
B: tất cả các yếu tố của mt
C: các yếu tố của mt ảnh hưởng guán tiếp nên cơ thể sinh vật
D: những yếu tố của mt tác động tới sinh vật

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-10-16T06:02:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T06:03:08+00:00

  Đáp án:

  D: những yếu tố của mt tác động tới sinh vật

  Giải thích các bước giải:

  cho mik 5 sao + câu trả lời hay nhất+ cảm ơn nha

  0
  2021-10-16T06:03:31+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhân tố sinh thái là

  A: Các yếu tố vô sinh hoặc hữu sinh của mt

  B: tất cả các yếu tố của mt

  C: các yếu tố của mt ảnh hưởng guán tiếp nên cơ thể sinh vật

  D: những yếu tố của mt tác động tới sinh vật

  Tùy theo tinh chất cùa các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm : nhóm nhân tố sinh tháisinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )