Nhân tố sinh thái là gì.kể tên các nhóm nhân tố sinh thái. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong đi

Question

Nhân tố sinh thái là gì.kể tên các nhóm nhân tố sinh thái.
Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-30T14:05:33+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:07:09+00:00

  Đáp án:

  Nhân tố sinh thái là những nhân tố ở môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình sống của sinh vật

  -Nhân tố vô sinh(không sống) ,Nhân tố hữu sinh(sống)

  – Tự tỉa ở thực vật là kết quả của cạnh tranh cùng loài và cả khác loài, cạnh tranh về ánh sáng và dinh dưỡng, dẫn đến những cá thể yếu không có khả năng cạnh tranh sẽ bị chết và bị tỉa.

  – Hiện tượng tự tỉa thưa diễn ra mạnh mẽ khi cây mọc dày thiếu ánh sáng.

  Chúc bạn học tốt cho mình câu trả lời hay nhất để có động lực làm nữa nhé

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-30T14:07:12+00:00

  Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật.

  Tùy theo tinh chất của các nhân tố sinh thái, người ta chia chúng thành hai nhóm: nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống) và nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống). Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh được phân biệt thành nhóm nhân tố sinh thái con người và nhóm nhân tố sinh thái các sinh vật khác.

  Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ cùng loài và khác loài. Hiện tượng các cành cây phía dưới nhận được ít ánh sáng quang hợp kém, tổng hợp ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích luỹ không đủ bù lại năng lượng tiêu hao do hô hấp. Mặt khác khả năng lấy nước của cây kém nên cành phía dưới khô héo và rụng.

  Khi trồng cây quá dày thiếu ánh sáng hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )