nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể A ánh sáng B nước C hữu sinh D nhiệt độ

Question

nhân tố sinh thái nào bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể
A ánh sáng
B nước
C hữu sinh
D nhiệt độ

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-05T16:06:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:08:01+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

   – Nhân tố sinh thái vô sinh là những nhân tố không phụ thuộc vào mật độ, ví dụ: ánh sáng, nước, nhiệt độ.

  – Nhân tố sinh thái hữu sinh bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể.

  0
  2021-08-05T16:08:10+00:00

  Đáp án: C

  Giải thích các bước giải:

  Vì các đáp án A,B,D là các nhân tố vô sinh được xem là nhân tố không phụ thuộc mật độ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )