Nhân tố tác động đến tỷ suất tử thô

Question

Nhân tố tác động đến tỷ suất tử thô

in progress 0
Jade 2 tháng 2021-10-10T11:53:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T11:54:49+00:00

  Nhân tố tự nhiên-sinh học : cơ cấu giới tính, cơ cấu tuổi

  Nhân tố môi trường sống : môi trường trong sạch, tuổi thị con người được nâng cao, ngược lại.

  Nhân tố KT – XH bao gồm :

  – Mức sống của dân cư

  – Trình độ phát triển của y học

  – Trình độ văn hóa tỉ lệ nghịch với mức chết

  0
  2021-10-10T11:55:38+00:00

  Đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình, thời gian và con người

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )