Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến việc xác định cơ cấu cây trồng

Question

Nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng lớn đến việc xác định cơ cấu cây trồng

in progress 0
Arianna 1 giờ 2021-09-08T23:05:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:06:28+00:00

  Đó là dân cư lao động nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc xác định cơ cấu cây trồng.

  Chúc bạn học tốt ạ!!

  0
  2021-09-08T23:06:29+00:00

  Dân cư và lao động ảnh hưởng đến việc xác định cơ cấu, sự phân bố cây trồng, vật nuôi

  Giải thích: Vì dân cư và lao động là lực lượng lao động, quan trọng để phát triển nông nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )