Nhanh ạ, mai mình thi Hãy chỉ ra câu văn thể hiện luận điểm trong đoạn văn sau và cho biết đoạn văn trình bày theo kiểu diễn dịch hay quy nạp. “T

Question

Nhanh ạ, mai mình thi
Hãy chỉ ra câu văn thể hiện luận điểm trong đoạn văn sau và cho biết đoạn văn trình bày theo kiểu diễn dịch hay quy nạp.
“Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này.Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ào nảo như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kì dị như Chế Lan Viên,… và thiết tha, rạo rực, băn khoăn như Xuân Diệu”.

in progress 0
Everleigh 1 năm 2021-07-30T08:29:47+00:00 2 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T08:31:16+00:00

  $+$Luận điểm : “Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này.”

  $+$ Trình bày theo kiểu diễn dịch vì câu chủ đề hay luận điểm đứng đầu.

  0
  2021-07-30T08:31:19+00:00

  Luận điểm (câu chủ đề): “Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này”

  Đoạn văn được trình bày theo kiểu diễn dịch. (Câu chủ đề đứng ở đầu đoạn văn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )