NHANH CẦN GẤP THANK YOU B1: đưa ra dạng đúng cảu động từ trong ngoặc 1. we often (go) to school by bicycle 2. they (be) to new york many times 3. the

Question

NHANH CẦN GẤP
THANK YOU
B1: đưa ra dạng đúng cảu động từ trong ngoặc
1. we often (go) to school by bicycle
2. they (be) to new york many times
3. the USA (have) colour TV in 1953
4. i (not be) very happy yesterday
5. if we plant more trees the air (not be)so polluted
6. robots might (clean) our houses

in progress 0
Everleigh 1 tháng 2021-08-31T17:21:54+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:23:20+00:00

  1.go

  2.are

  3.haves

  4.don’t be

  5.won’t be

  6.clean

  Bạn iu ơi vote cho mình 5 sao và cho 1 câu trả lời hay nhất! Cảm ơn bạn iu nhiềuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

  0
  2021-08-31T17:23:24+00:00

  `1.` go (HĐ xảy ra thường xuyên, lặp đi lặp lại nhiều lần ta chia HTĐ)

  `2.` have been (Diễn tả một kinh nghiệm ta chia HTHT)

  `3.` had (HĐ diễn ra và kết thúc trong QK, dấu hiệu in 1953 ta chia QKĐ)

  `4.` wasn’t (HĐ diễn ra và kết thúc trong QK, dấu hiệu yesterday ta chia QKĐ)

  `5.` won’t be (Câu điều kiện loại 1 diễn tả giả thiết có thật ở hiện tại: If S Vs/es, S will/can/may V)

  `6.` clean (might + V-inf)

  @ `Ly`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )