Nhanh Nhanh Does you love her sửa sửa

Question

Nhanh Nhanh
Does you love her sửa sửa

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-11-30T15:33:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:34:46+00:00

  Answers:

          Does you love her?

   `⇒` Sai vì “you” là ngôi thứ nhất nên không cần chia “Do”.

   `⇒` Sửa: Do you love her?

  0
  2021-11-30T15:34:48+00:00

  does sẽ chuyển thành do ạ

  khôgn có does you 

  mà là do you ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )