Nhật đảo chính Pháp có là thời cơ tốt cho Việt Nam không ? Vì sao? Mn giúp em gấp với ạ mai e ktra:((

Question

Nhật đảo chính Pháp có là thời cơ tốt cho Việt Nam không ? Vì sao?
Mn giúp em gấp với ạ mai e ktra:((

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-10-16T05:23:22+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T05:24:38+00:00

    Đây là thời cơ ngàn năm có 1 của CMVN vì: 

    – Năm 1940 , Nhật nhày vào Đông Dương , cấu cấu kết với pháp bóc lột nhân dân Việt Nam.

    – 15/8/1945 Nhật đầu hàng đồng minh, đây là thời cơ cho CNVN giải phóng dân tộc. Trong thời gian này,Nhật bị thất bại nặng nề chờ Đồng Mình vào giải giáp. Trong thời điểm này, quân Nhật trên đất nước ta rất ít, quân đồng mình thì chưa tới => cơ hội cho CNVN dễ dàng dành thắng lợi giải phóng dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )