nhiệm vụ trồng cây con có bầu đất – quy trình trồng

Question

nhiệm vụ trồng cây con có bầu đất – quy trình trồng

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2021-07-21T22:32:57+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T22:34:40+00:00

  quy trình trồng cây con có bầu đất là /

  1 tạo lỗ trong hố đất

  2 rạch bỏ đi vỏ bầu 

  3 đặt bầu vào lỗ

  4 lấp và nén đất 

  5vun góc

  0
  2021-07-21T22:34:53+00:00

  Quy trình trồng cây con có bầu:

  Bước 1: Tạo lỗ trong hố đất có độ sâu lớn hơn chiều cao bầu đất

  Bước 2: Rạch bỏ vỏ bầu

  Bước 3: Đặt bầu vào lỗ trong hố

  Bước 4: Lấp và nén đất lần 1

  Bước 5: Lấp và nén đất lần 2

  Bước 6: Vun gốc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )