Nhiệt độ càng thấp thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động: A. Càng chậm. B. Càng nhanh. C.Không chuyển động. D. Đáp án khác

Question

Nhiệt độ càng thấp thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động:
A. Càng chậm. B. Càng nhanh. C.Không chuyển động. D. Đáp án khác

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-09-16T17:58:59+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:00:20+00:00

  Nhiệt độ càng thấp thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động:

  A. Càng chậm. B. Càng nhanh. C.Không chuyển động. D. Đáp án khác

   

  0
  2021-09-16T18:00:28+00:00

  Nhiệt độ càng thấp thì các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật chuyển động:

  A. Càng chậm.

  B. Càng nhanh.

  C.Không chuyển động.

  D. Đáp án khác

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )