nhiệt độ nào vi khuẩn không thể sinh nở nhưng cũng không chết hoàn toàn a) Từ -20 độ C đến -10 độ C b) Từ 0 độ C đến 37 độ C c) Từ 50 độ C đến 80 độ C

Question

nhiệt độ nào vi khuẩn không thể sinh nở nhưng cũng không chết hoàn toàn
a) Từ -20 độ C đến -10 độ C
b) Từ 0 độ C đến 37 độ C
c) Từ 50 độ C đến 80 độ C
d) Trên 100 độ C

in progress 0
Mary 45 phút 2021-09-21T02:33:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:34:58+00:00

  -20 độ C đến -10 độ C

  0
  2021-09-21T02:35:33+00:00

       Nhiệt độ từ -20 độ C đến -10 độ C là nhiệt độ mà vi khuẩn không thể sinh nở nhưng cũng không chết hoàn toàn.

  Cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )