nhiệt độ sôi của nước ko pải bao giờ cũng là 100 độ C mà phụ thuộc vào độ cao của nơi đó so với mực nước biện. chẳng hạn tphcm có độ cao ngang bằng vớ

Question

nhiệt độ sôi của nước ko pải bao giờ cũng là 100 độ C mà phụ thuộc vào độ cao của nơi đó so với mực nước biện. chẳng hạn tphcm có độ cao ngang bằng với mục nước biển (x = 0 m) nên nhiệt độ sôi của nước là y=100 độ C. Nhưng ở thủ đô LaPaz của Bolivia Nam Mỹ có độ cao x = 3600m so với mực nước biển nên nhiệt độ sôi của nước tại đây là y=87 độ C. Ở độ cao khoảng vài km thì ngta thấy mối liên hệ giữa hai đại lượng này là hàm số bậc nhất y=ax+b. trong đó: x là đại lượng biểu thị độ cao so với mực nước biển, y là đại lượng biểu thị cho nhiệt độ sôi của nước.
a) xác định các hệ số a , b
b)Tp đà lạt ở độ cao 1500m so với mực nước biển. hỏi nhiệt độ sôi của nước ở tp đà lạt là bao nhiu?

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-08-31T17:58:42+00:00 1 Answers 63 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T18:00:24+00:00

  a) Ta có tại $x = 0$ thì $y = 100$. Vậy ta có

  $100 = 0.x + b$

  Vậy $b = 100$

  Lại có $x = 3600$ thì $y = 87$. Do đó

  $87 = a.3600 + 100$

  Vậy $a = -\dfrac{13}{3600}$

  Do đó $y = -\dfrac{13}{3600} x + 100$

  b) Nhiệt độ sôi của nước tại độ cao 1500m là khi thay $x = 1500$ vào ptrinh trên ta có

  $y = -\dfrac{13}{3600} . 1500 + 100 \approx 94,58^{\circ}$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )