Nhiệt độ trung bình của thân thể người ta là $36,6^{o}$ C. Tuy nhiên, người ta không cảm thấy lạnh khi mà nhiệt độ của không khí là $25^{o}$ C và cảm

Question

Nhiệt độ trung bình của thân thể người ta là $36,6^{o}$ C. Tuy nhiên, người ta không cảm thấy lạnh khi mà nhiệt độ của không khí là $25^{o}$ C và cảm thấy nóng khi nhiệt độ không khí là $36^{o}$C, còn trong nước thì ngược lại, khi ở $36^{o}$C con người cảm thấy bình thường còn khi ở $25^{o}$C, người ta cảm thấy lạnh. Giải thích nghịch lý này như thế nào ?

in progress 0
Jasmine 5 tháng 2021-07-09T00:39:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:40:42+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải:

  Con người là một hệ động lực điều chỉnh có quan hệ chặt chẽ với môi trường xum quanh. Cảm giác nóng và lạnh phụ thuộc vào tốc độ bức xạ nhiệt của cơ thể. Trong không khí tính dẫn nhiệt kém, cơ thể con người trong quá trình tiến hóa đã thích ứng với nhiệt độ trung bình của không khí khoảng $25^{o}$C. Nếu nhiệt độ không khí hạ thấp hoặc nâng cao thì sự cân bằng tương đối của hệ người, không khí bị phá vỡ và xuất hiện cảm giác nóng và lạnh.

   Đối với người, khả năng dẫn nhiệt của nước tốt hơn rất nhiều so với không khí nên khi nhiệt độ của nước là $25^{o}$C người đã cảm thấy lạnh rồi. Khi nhiệt độ của nước là $36^{o}$C đến $37^{o}$C sự cân bằng nhiệt độ hoàn toàn của cơ thể với môi trường được tạo ra và con người không cảm thấy lạnh cũng như nóng.

  (hơi dài nhưng chi tiết nhớ cho mình ctl hay nhất nha. CHÚC BẠN HỌC TỐT) 

   

   

  0
  2021-07-09T00:41:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   do sự toả nhiệt của cơ thể, nếu ở môi trường thì toả nhiệt kém hơn còn nếu trong nước thì hấp thụ nhiệt mạnh hơn nên ta mới cảm thấy nóng khi nhiệt độ không khí là 25oC và lạnh khi nhiệt độ của nước là 25oC.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )