Nhiệt hoàn toàn12,25kclo3.Tính thể tích khí o2(ở đktc)thu được

Question

Nhiệt hoàn toàn12,25kclo3.Tính thể tích khí o2(ở đktc)thu được

in progress 0
Reese 20 phút 2021-10-09T23:32:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:34:17+00:00

  $n_{KClO_3}=12,25/122,5=0,1mol$

  $2KClO_3\overset{t^o}\to 2KCl+3O_2$

  $\text{Theo pt :}$

  $n_{O_2}=3/2.n_{KClO_3}=3/2.0,1=0,15mol$

  $⇒V_{O_2}=0,15.22,4=3,36l$

   

  0
  2021-10-09T23:34:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nKClO3=$\frac{12,25}{122,5}$=0,1(mol)

  PTHH:     2KClO3→2KCl+3O2

                    0,1                    0,15

  Theo pt=>nO2=0,15(mol)

               =>VO2=0,15.22,4=3,36(l)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )