Nhiệt kế hoạt động dựa trên tác dụng nào ? Cách chuyển đổi từ giai kế Xenxiút sang nhiệt giai Farenhai nhanh nên nhé

Question

Nhiệt kế hoạt động dựa trên tác dụng nào ?
Cách chuyển đổi từ giai kế Xenxiút sang nhiệt giai Farenhai
nhanh nên nhé

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-09-20T17:51:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:53:07+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt kế hoạt động dựa trên tác dụng nào ?

  ⇒tác dụng nở ra vì nhiệt 

  Cách chuyển đổi từ giai kế Xenxiút sang nhiệt giai Farenhai là

  C+273= 1∘K

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-20T17:53:07+00:00

   Nhiệt kế hoạt động dựa trên tác dụng sự nở vì nhiệt của các chất.

  Cách chuyển đổi từ giai kế Xenxiút sang nhiệt giai Farenhai là

  C+2731K

  Nhiệt độ nước đá đang tan là 273,16k

  nhiệt độ hơi nước đang sôi là 373,16k 

  cho mk câu trả lời hay nhất nhé thank

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )