nhiệt kế hoạt động dựa vào : A. sự bay hơi của các chất B. sự đông đặc của các chất C. sự nở vì nhiệt của các chất D. sự ngưng

Question

nhiệt kế hoạt động dựa vào :
A. sự bay hơi của các chất
B. sự đông đặc của các chất
C. sự nở vì nhiệt của các chất
D. sự ngưng tụ của các chất

in progress 0
Amaya 3 tháng 2021-09-12T20:59:07+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T21:00:33+00:00

  nhiệt kế hoạt động dựa vào :

  A. sự bay hơi của các chất

  B. sự đông đặc của các chất

  C. sự nở vì nhiệt của các chất

  D. sự ngưng tụ của các chất

  0
  2021-09-12T21:00:57+00:00

  Nhiệt kế hoạt động dựa trên : Sự nở vì nhiệt của các chất

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )