Nhiệt kế nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất rắn? Nhiệt kế nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất khí? Nhiệt kế nào

Question

Nhiệt kế nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất rắn?
Nhiệt kế nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất khí?
Nhiệt kế nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng?
Giúp tớ nhé! Cảm ơn những cậu dã giúp, mình đg cần gấp lắm ạ

in progress 0
Ximena 5 tháng 2021-07-13T02:41:47+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T02:42:56+00:00

  Đáp án

  Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng

   

  0
  2021-07-13T02:43:07+00:00

  Không có nhiệt kế nào hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất rắn.

  Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất khí là nhiệt kế rượu.

  Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nở vì nhiệt của chất lỏng là nhiệt kế thủy ngân.

  Đúng 100%

  Xin câu trả lời hay nhất nhé bạn ????????????????????

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )