nhiệt lượng của vật tăng từ t1 đến t2 tinh như thế nào

Question

nhiệt lượng của vật tăng từ t1 đến t2 tinh như thế nào

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-09-10T12:02:33+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:03:48+00:00

  Đáp án:

  m.C.(t2-t1)=Q 

  Giải thích các bước giải:

  m: khối lượng(g)

  C: nhiệt dung riêng(J/kg.K)

  Q: nhiệt lượng(J)

   

  0
  2021-09-10T12:04:15+00:00

  m.C.(t2-t1)=Q

  m: khối lượng(g)

  C: nhiệt dung riêng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )