Nhiệt lượng là A: đại lượng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. B: phần nhiệt năng mà vật nhận được thêm hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. C: một dạng

Question

Nhiệt lượng là
A:
đại lượng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.
B:
phần nhiệt năng mà vật nhận được thêm hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
C:
một dạng năng lượng có đơn vị là Jun.
D:
đại lượng chỉ xuất hiện trong sự thực hiện công.
12
Phải sử dụng kính hiển vi hiện đại có khả năng phóng đại hàng triệu lần thì mới quan sát được các phân tử, nguyên tử bởi vì
A:
Kích thước của các phân tử, nguyên tử quá nhỏ bé
B:
Khoảng cách giữa các phân tử, nguyên tử quá xa
C:
Thời gian tồn tại của các phân tử, nguyên tử quá ngắn
D:
Các phân tử, nguyên tử chuyển động quá nhanh
13
Nhận định nào sau đây không đúng khi so sánh về phân tử, nguyên tử của các chất khác nhau?
A:
Các phân tử, nguyên tử của các chất đều rất nhỏ bé, riêng biệt
B:
Các phân tử, nguyên tử của bất cứ chất nào cũng luôn chuyển động hỗn độn không ngừng
C:
Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên tất cả các chất đều giống hệt nhau
D:
Giữa các phân tử, nguyên tử của bất cứ chất nào cũng có khoảng cách.
14
Một đồng tiền xu gồm 90% bạc và 10% đồng. Biết nhiệt dung riêng của bạc là 230J/kg.K ; của đồng là 380J/kg.K . Nhiệt dung riêng của đồng tiền này có giá trị:
A:
245J/kg.K
B:
305J/kg.K
C:
207J/kg.K
D:
một giá trị khác.
15
Một bình nhiệt lượng kế bằng nhôm có khối lượng 300g chứa 1,5 lít nước ở 250C. Người ta thả vào bình một miếng đồng khối lượng 200g ở nhiệt độ 800C và một miếng sắt có khối lượng 600g ở nhiệt độ 1300C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K , của đồng là 380J/kg.K , của nước là 4200J/kg.K , của sắt là 460J/kg.K . Nhiệt độ cân bằng của hỗn hợp gần nhất với giá trị:
A:
300C
B:
800C
C:
780C
D:
Một giá trị khác
16
Hiện tượng nào sau đây không phải do chuyển động hỗn độn không ngừng của các phân tử, nguyên tử gây ra?
A:
Sự tạo thành gió
B:
Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước
C:
Qủa bóng bay dù buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian
D:
Đường tan vào nước
17
Bố Nam muốn có 240ml nước ở 500C để pha sữa cho em bé thì cần phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở 250C?
A:
40ml nước đang sôi và 200ml nước ở 250C
B:
160ml nước đang sôi và 80ml nước ở 250C
C:
120ml nước đang sôi và 120ml nước ở 250C
D:
80ml nước đang sôi và 160ml nước ở 250C.
18
Làm thí nghiệm đổ 100ml nước vào 100ml cồn thì được khoảng 190ml hỗn hợp cồn và nước. Khoảng 10ml hỗn hợp biến mất là do
A:
một phần cồn bị bay hơi làm giảm thể tích hỗn hợp
B:
nước và cồn bị bay hơi làm giảm thể tích hỗn hợp.
C:
các phân tử nước đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử cồn (và ngược lại) làm giảm thể tích hỗn hợp.
D:
khi đổ nước vào, nước đã nén phần cồn bên dưới lại làm giảm thể tích hỗn hợp
19
Người ta thả một viên bi sắt có khối lượng m ở nhiệt độ 1500C vào một bình nước thì làm cho nhiệt độ của nước tăng từ 300C đến 700C . Nếu tiếp tục thả tiếp một viên bi sắt như trên thì nhiệt độ cuối cùng của nước bằng bao nhiêu? Coi như chỉ có sự trao đổi nhiệt giữa các viên bi sắt và nước.
A:
800C
B:
960C
C:
Một giá trị khác
D:
900C
20
Để tìm hiểu sự phụ thuộc của nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên vào độ tăng nhiệt độ của vật, cần phải xác định và so sánh nhiệt lượng thu vào của các vật có những đặc điểm:
A:
cùng vật liệu và có khối lượng bằng nhau nhưng có độ tăng nhiệt độ khác nhau.
B:
có khối lượng và độ tăng nhiệt độ khác nhau nhưng làm bằng cùng vật liệu.
C:
cùng vật liệu và độ tăng nhiệt độ khác nhau nhưng có khối lượng bằng nhau.
D:
cùng khối lượng và có độ tăng nhiệt độ bằng nhau nhưng làm bằng các chất khác nhau.

in progress 0
Kaylee 2 tháng 2021-09-28T15:18:52+00:00 1 Answers 39 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:20:39+00:00

  Nhiệt lượng là A: đại lượng tỉ lệ thuận với nhiệt độ.

  12 A: Kích thước của các phân tử, nguyên tử quá nhỏ bé

  13 C: Các phân tử, nguyên tử cấu tạo nên tất cả các chất đều giống hệt nhau

  14 A: 245J/kg.K

  15 D: Một giá trị khác

  16 A: Sự tạo thành gió

  17 B: 160ml nước đang sôi và 80ml nước ở 250C

  18 C: các phân tử nước đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử cồn (và ngược lại) làm giảm thể tích hỗn hợp.

  19 D:900C

  20 D: cùng khối lượng và có độ tăng nhiệt độ bằng nhau nhưng làm bằng các chất khác nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )