Nhiệt phân 15,8g KMnO4 thu được VO2.Tính V

Question

Nhiệt phân 15,8g KMnO4 thu được VO2.Tính V

in progress 0
Valerie 1 tháng 2021-10-28T14:25:29+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:26:43+00:00

  2KMnO4 =nhiệt độ=> K2MnO4 + MnO2 + O2

  nKMnO4=15,8/158=0,1 (mol)

  Dựa vào pt, ta thấy:

  nO2=1/2nKMnO4=(1/2).0,1=0,05 (mol)

  => VO2=0,05.22,4=1,12 (l)

  0
  2021-10-28T14:27:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:2KMnO_4\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ $K_2MnO_4+MnO_2+O_2↑$

  $n_{KMnO_4}=\frac{15,8}{158}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{O_2}=\frac{1}{2}n_{KMnO_4}=0,05mol.$

  $⇒V_{O_2}=0,05.22,4=1,12l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )