nhiệt phân 2,45g KCLO3 thu được O2. Cho Zn tác dụng với O2 vừa thu được. Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng : A. 2,45g B. 5,4g C. 4,86g D. 6,3

Question

nhiệt phân 2,45g KCLO3 thu được O2. Cho Zn tác dụng với O2 vừa thu được. Tính khối lượng chất thu được sau phản ứng :
A. 2,45g
B. 5,4g
C. 4,86g
D. 6,35g

in progress 0
Natalia 3 ngày 2021-12-06T18:32:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:34:11+00:00

  Đáp án:B

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-06T18:34:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )