Nhiệt phân hoàn toàn a gam kali pemanganat thu được 0,87 gam mangan đioxxit và V lít khí oxi (đktc). Tính a,V

Question

Nhiệt phân hoàn toàn a gam kali pemanganat thu được 0,87 gam mangan đioxxit và V lít khí oxi (đktc). Tính a,V

in progress 0
Genesis 2 tháng 2021-10-24T03:29:01+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T03:30:32+00:00

  2KMnO4 =nhiệt độ=> K2MnO4 + MnO2 + O2

  nMnO2= 0,87/87=0,01 (mol)

  Dựa vào pt, ta thấy:

  nKMnO4=2nMnO2=2.0,01=0,02 (mol)

  => mKMnO4= 0,02.158= 3,16 (g)

  nO2=nMnO2=0,01 (mol)

  => VO2= 0,01.22,4=0,224 (l)

  vậy a=3,16 gam và V=0,224 lít 

  0
  2021-10-24T03:30:46+00:00

  Giải thích các bước giải:

   nMnO2=$\frac{0,87}{87}$=0,01(mol)

  pthh:        2KMnO4—>K2MnO4+MnO2+O2

                     0,02                                 0,01   0,01

  =>VO2=0,01.22,4=0,224(l)

    mKMnO4=a=0,02.158=3,16(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )