Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại vi rút gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh có người không mắc bệnh, giả sử những người mắc bệnh la do có gen

Question

Nhiều người cùng tiếp xúc với một loại vi rút gây bệnh, tuy nhiên có người mắc bệnh có người không mắc bệnh, giả sử những người mắc bệnh la do có gen kháng virus. hãy cho biết các gen kháng virus ở những người không mắc bệnh quy định những loại protein nào?

in progress 0
Eloise 5 tháng 2021-07-21T09:57:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T09:58:57+00:00

    Giải thích các bước giải:

    Khi virut muốn xâm nhập vào cơ thể gây bệnh cần vượt qua hàng rào bảo vệ của cơ thể : kháng thể, bạch cầu, … Ở những người khác nhau hàng rào bảo vệ này cũng mạnh yếu khác nhau => kết quả người có kháng thể yếu sẽ bị nhiễm bệnh người khỏe mạnh sẽ ko bị bệnh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )