Nhiều phép lai giữa chó den lông ngắn và chó đen lông dài sinh ra chó con theo tỷ lệ sau: 36 chó đen, lông ngắn 39 chó den, lông dài 11 chó bạch tạng,

Question

Nhiều phép lai giữa chó den lông ngắn và chó đen lông dài sinh ra chó con theo tỷ lệ sau:
36 chó đen, lông ngắn
39 chó den, lông dài
11 chó bạch tạng, lông ngắn
13 chó bạch tạng, lông dài
hãy giải thích kết quả

in progress 0
Cora 3 tháng 2021-09-14T09:20:44+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:22:14+00:00

  Đáp án:

  – P lai với nhau nhiều lần thu được F1 phân li theo tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1

  + Xét tính trạng màu lông:

  Đen : Bạch tạng = $\frac{36+39}{11+13}$ ≈ 3 : 1

  → Đen là tính trạng trội

  * Quy ước:

  A – Đen

  a – Bạch tạng

  ⇒ P có kiểu gen Aa × Aa

  + Xét tính trạng chiều dài lông:

  Dài : Ngắn = $\frac{39+13}{36+11}$ ≈ 1 : 1

  → Dài là tính trạng trội

  * Quy ước:

  B – Dài

  b – Ngắn

  ⇒ P có kiểu gen Bb × bb

  ⇒ P có kiểu gen là AaBb × Aabb

  * Sơ đồ lai:

  P:                              AaBb                              ×                       Aabb

  $G_{P}$:                 AB, Ab, aB, ab                        ↓                   Ab, ab

  F1:                                                    3A_B_ : 3A_bb : 1aaBb : 1aabb

  ⇒ Kiểu hình: 3 chó đen lông ngắn : 3 chó đen lông dài : 1 chó bạch tạng lông ngắn : 1 chó bạch tạng lông dài

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )