Nhiều ý nha Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện: 5 điểm Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú. Bắt nhân dân ta gánh

Question

Nhiều ý nha
Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện:
5 điểm
Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú.
Bắt nhân dân ta gánh vải sang nộp
Cử quan lại người Trung Quốc cai trị trực tiêp đến cấp xã
Sửa sang, làm lại đường giao thông

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-07-12T10:15:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:17:01+00:00

  Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện: 

  +Cử quan lại người Trung Quốc cai trị trực tiêp đến cấp xã

  +Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú.

  +Sửa sang, làm lại đường giao thông

  Haynhat ạ

  0
  2021-07-12T10:17:01+00:00

   Để xiết chặt ách đô hộ đối với nước ta, nhà Đường đã thực hiện: 5 điểm

  Xây thành, đắp lũy, tăng cường quân đồn trú.

  Bắt nhân dân ta gánh vải sang nộp

  Cử quan lại người Trung Quốc cai trị trực tiêp đến cấp xã

  Sửa sang, làm lại đường giao thông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )