nhờ anh quangcuong347 nha, em k hiểu đáng lẽ căn nhân căn phải ra căn bình là một số vd: √8. √7= 56 chứ anh, anh cho em hỏi sao lại ra √56

Question

nhờ anh quangcuong347 nha, em k hiểu đáng lẽ căn nhân căn phải ra căn bình là một số
vd: √8. √7= 56 chứ anh, anh cho em hỏi sao lại ra √56

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-11T17:01:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T17:02:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì √a . √b= √a.b (a,b≥0)

  0
  2021-09-11T17:02:48+00:00

  Công thức: $\sqrt{a}.\sqrt{b}=\sqrt{a.b}$ ($a, b \ge 0$)

  Vậy nên $\sqrt{8}.\sqrt{7}=\sqrt{56}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )