NHỜ CÁC CHUYÊN GIA GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ 4/9 x [ 7/2 – 1 1/4 ] – 3/4 x X = 1/2

Question

NHỜ CÁC CHUYÊN GIA GIẢI GIÚP EM BÀI NÀY VỚI Ạ
4/9 x [ 7/2 – 1 1/4 ] – 3/4 x X = 1/2

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-14T08:21:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T08:22:20+00:00

  $\dfrac{4}{9}\times (\dfrac{7}{2}-1\dfrac{1}{4})-\frac{3}{4}\times x = \dfrac{1}{2}$ 

  $\dfrac{4}{9}\times (\dfrac{7}{2}-\dfrac{5}{4}) -\dfrac{3}{4}\times x=\dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{4}{9}\times (\dfrac{14}{4}-\dfrac{5}{4})-\dfrac{3}{4}\times x =\dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{4}{9}\times \dfrac{9}{4}-\dfrac{3}{4}\times x =\dfrac{1}{2}$

  $1-\dfrac{3}{4}\times x =\dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{3}{4}\times x = 1-\dfrac{1}{2}$

  $\dfrac{3}{4}\times x=\dfrac{1}{2}$

  $x=\dfrac{1}{2}:\dfrac{3}{4}$

  $x=\dfrac{2}{3}$

  0
  2021-09-14T08:22:28+00:00

  `4/9 × ( 7/2 – 1 1/4 ) – 3/4 × x = 1/2`

  `4/9 × ( 7/2 – 5/4 ) – 3/4 × x = 1/2`

  `4/9 × ( 14/4 – 5/4 ) – 3/4 × x = 1/2`

  `4/9 × 9/4 – 3/4 × x = 1/2`

  `( 4/9 × 9/4 ) – 3/4 × x = 1/2`

  `1 – 3/4 × x = 1/2`

  `3/4 × x = 1/2`

  `x = 1/2 : 3/4`

  `x = 1/2 × 4/3`

  `x = 2/3`

  HỌC TỐT NHA !

  #Sâu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )